Forum 2.0

3724 Elkeen het ‘n genadegawe

Seën ons daaglikse oordenkings jou? Stuur dit gerus aan 'n vriend! Ontvang jy hierdie oordenkings van iemand anders? Skryf dan self in! Ons oordenkings is gratis by hierdie skakel: http://www.jimileroux.com/padlangs-info

Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 1 Kor 12:7 NAV

Die kerk is soos ‘n liggaam en elke gelowige is soos ‘n ledemaat van die liggaam. Dit beteken elkeen is nodig en belangrik, want net SAAM kan ons die liggaam van Christus uitmaak. Paulus gebruik hierdie beeld as voorbeeld vir hoe “genadegawes” werk. In die Nuwe Testament is ‘n “genadegawe” (charisma) ‘n vermoë wat die Heilige Gees vir ons gee om iets vir God te doen. Die “gawes” wat Paulus as voorbeelde noem is OF gewone “natuurlike” vermoëns (soos om te lei of te help) OF dit is “bonatuurlike” vermoëns (soos om te profeteer of wonders te doen). Hoe ook al, hy sê ELKEEN het ‘n gawe, want die Heilige Gees deel “aan elkeen afsonderlik” uit “soos Hy wil”. As ons dus oor die gawes praat, moet ons heel eerste sê ELKEEN het gawes – of dalk meer korrek: elkeen het iets wat die Heilige Gees kan salf en gebruik tot voordeel van die hele gemeente. Jy ook – wat is dit?

Here, dankie vir wat U vir my gegee het. Hoe kan ek dit vir U teruggee? Amen.

Identifiseer jou genadegawes!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –