Forum 2.0

3726 Gebruik jou talente

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

En ons besit genadegawes wat verskil…: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. Rom 12:6-8 NAV

Ons sogenaamde “natuurlike gawes” is die talente of aanlegte wat ons reeds het, maar wat die Heilige Gees op ‘n besondere manier kan gebruik. Die volgende word in die Bybel by name genoem: diens, bemoediging, gee, leierskap, hulpverlening, barmhartigheid en administrasie. Dan word daar ook na musiek en kuns, tegniese vaardighede, gasvryheid en finansiële vermoëns verwys as “gawes” aan die gemeente. Die bogenoemde is net voorbeelde! Jy weet mos reeds waarmee jy goed is, nie waar nie? Dink aan dit wat jy kan doen en ook geniet om te doen. Begin dan bid oor hoe jy dit vir die Here, sy kerk of sy koninkryk kan aanwend. Vra die Heilige Gees om dit te salf en te gebruik – om dit meer te maak as wat dit is, om dit te vermenigvuldig! Vertrou die Here dan vir ‘n oop deur om Hom en sy gemeente daarmee te dien. Onthou, HY het vir jou daardie “talente” gegee – gee dit nou terug!

Dankie Here, vir elke talent, aanleg en vermoë wat ek van U ontvang het. Wys my waar ek dit kan gebruik tot u eer! Amen.

Soek ‘n plek waar jy jou talente kan gebruik!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –