Forum 2.0

3731 Geroep tot volwassenheid

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 1 Tes 5:23 NAV

Wat is my lewensroeping? Wat vra God van my? Dis belangrik om sulke vrae te vra, sodat ons nie ‘n onnadenkende en sinlose lewe leef nie. As ons ons lewensdoel egter verstaan, kan ons meer intensioneel in God se plan ingroei en meer sinvol leef! Ons heel basiese roeping, het ons gesê, is om ons FISIEKE menswees in plek te kry: ons liggaamlikheid en onafhanklikheid. Daarna moet ons ook PSIGIES volwasse word. God roep ons dus om meer verantwoordelikheid te neem, om die werklikheid realisties te beskou, om behoeftebevrediging uit te stel, om onsself te oorkom, om empatie te beleef, om ons emosies beter te bestuur. DIT is alles aspekte van volwassenheid! Onthou, met onvolwasse mense kan God niks maak nie. Hoe kan ons meer volwasse word? Wel, die lewe maak mens nogal volwasse, maar ons kan dit ook doodgewoon as doelwit stel en beoefen. Ons kan onsself ook met volwasse mense omring – volwassenheid vryf af! Uiteindelik kan ons geestelik groei – DIT maak ons nou werklik volwasse!

Vader, maak my meer volwasse. Help my om myself en my eie belange te oorkom en werklik ‘n bruikbare instrument in u hande te word. Amen.

Neem verantwoordelikheid vir jou volwassenheid!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –