Forum 2.0

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen. 2 Pet 3:18 NAV

Goed roep alle mense eerstens as MENSE, om met hulle LIGGAME op die AARDE te leef. Ons menslikheid, liggaamlikheid en aardsheid is dus Godgegewe en belangrik. Dis ons goddelike roeping om byvoorbeeld gesond te leef en hard te werk. Dan word ons ook geroep om INNERLIK te groei: om onsself te leer ken, om ons verlede sinvol te integreer, om volwasse te word en ons verhoudings te bemeester. Anders kan God ons nie gebruik nie! Ten slotte moet ons ook GEESTELIK groei. Ons glo alle mense moet hul verlossing in Christus vind en dan groei en verander om soos HY te word! Dit gebeur altyd in twee stappe:

  • ons leer eers die TEORIE van die geestelike lewe, deur die Woord, preke, geestelike materiaal en ons persoonlike gebedslewe; en
  • dan moet ons dit toepas in die PRAKTYK van die alledaagse lewe. By die werk en in ons verhoudings vat ons geestelike lewe grond. Daar groei ons nou éíntlik!

Die Here sê ek en jy moet geestelik NOG groei!

Heilige Gees, maak my geestelik meer volwasse. Leer my glo, leer my bid, leer my luister, leer my gehoorsaam word! Amen.

Neem verantwoordelikheid vir jou geestelike lewe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –