Forum 2.0

3733 Geroep tot heelheid

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mens toegeneem. Luk 2:52 NAV

Wat is ons lewensroeping? Die algemene roeping van alle mense is om MENS te wees soos God bedoel het dat ons sal wees – MENS as “beeld” van God, MENS tot eer van God. Ons menswees speel af in die vier dimensies wat in hierdie vers oor Jesus genoem word: die fisiese dimensie (“liggaamlik gegroei”), die psigiese dimensie (“verstandelik gegroei”), die sosiale dimensie (“in guns by mense”) en die geestelike dimense (“in guns by God”). As ons nie op al hierdie terreine groei nie, bly ons lewens onvolwasse en ongebalanseerd. As ons egter op hierdie terreine volwasse word, word ons HEEL MENSE – geïntegreerd en gebalanseerd. Dan is daar vrede in ons hart. Dan is ons verhoudings in orde: teenoor onsself, teenoor ander, teenoor God en teenoor die wêreld. Dan is ons gesond en geseënd, kragtig en rustig in elke aspek van ons lewe. Die Here roep ons tot HEELHEID! Werk, met die leiding van die Heilige Gees, na HEELHEID toe! Jy weet nou wat dit behels.

Heilige Gees, ek beleef nog soveel gebrokenheid op soveel vlakke. Help my om ‘n heel mens te word, gesond en gebalanseerd in elke opsig! Amen.

Neem verantwoordelikheid vir jou heelheid!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –