Forum 2.0

3739 Werk is heilig

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. Joh 5:17 NAV

Die spiritualiteit wat ons wil ontwikkel is geaard in die gewone lewe. Die geestelike lewe is immers die gewone lewe – wat ons geestelik leef! As ons ons spiritualiteit net op spesifiek geestelike dinge mik, byvoorbeeld gebed of die Woord, mis ons die grootste deel van ons lewe! Nee, die HELE lewe word deur God opgeeïs, die HELE lewe is geestelik! So is werk ook ‘n goddelike saak – dis heilig, want God werk self. Werk is eintlik sentraal tot ons geestelike lewe, want dis die sleutel tot baie seëninge: tot ons gehoorsaamheid, ons inkomste, ons groei en ons persoonlike vervulling. Ons moet ons werk dus net so geestelik benader soos ons gebed. Eerstens moet ons daagliks vir werk dankie sê – dis altyd ‘n voorreg. Dan moet ons ons werk doen “asof vir die Here”, sê die Skrif. HY moet in ons werk wees! Dan moet ons bid dat die Here elke dag se werk sal seën en aan ons ‘n opbrengs sal lewer. Om te werk is om te saai.

Vader, dankie vir die voorreg van werk. Wees in my werk, seën my werk! Amen.

Beskou jou werk soos jy jou gebed benader!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –