Forum 2.0

3742 Is jou werk 'n vloek?

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Gen 3:19 OAV

Al het ons werk as ‘n seën beskryf, beleef sommige dit eerder as ‘n vloek. Hulle werk is vir hulle vervelig, sieldodend, moeilik, spannend of nie werklik lonend nie. As gevolg van die sonde het ons werk inderdaad moeilik geword. Die aarde, wat nou vervloek is, bied weerstand teen ons werk. “Dorings en dissels” frustreer ons pogings. “In die sweet van ons aangesig” sukkel ons om iets vrugbaar op te lewer. Voel jou werk ook so? Onthou dat werk self nie vervloek is nie – die omstandighede van ons werk is egter gebroke. As jou werk vir jou sleg is kan jy die Here vra om dit vir jou te “red”, te redeem. Ons vertrou Hom immers ook vir die ander gevolge van sonde: siekte, verval, ongeluk. Vertrou die Here dan. Vind die doel van jou seisoen. Verander jou gesindheid. Oefen invloed uit. Praat met jou bestuurders. Máák ‘n sukses daavan! As dit nie anders kan nie, vertrou die Here om jou – op die regte tyd – daar uit te lei.

Here, ek voel ook soms negatief oor my werk. Help my daarmee! Amen.

Werk – saam met die Here!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –