Forum 2.0

3743 Werk is 'n plig, maar…

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie.” 2 Tess 3:10 NAV

Die Skrif is duidelik dat ons móét werk. “Wie nie werk nie, mag nie eet nie”! In hierdie sondige bestel sal ons werk nooit volmaak wees nie – elke werk het maar sy “dorings en dissels”, sy voor- EN nadele. Dikwels doen ons dit veral as ons plig, as ons inkomste. Natuurlik moet ons werk darem aan basiese vereistes voldoen: dit moet by jou vermoëns en persoonlikheid pas, die omstandighede daar moet darem aanvaarbaar wees, dit moet wel lonend wees! Die meeste mense leef egter nie hul passie by die werk uit nie, maar ná die werk. Ná jou werksure gaan ‘n ander wêreld vir jou oop: dán kan jy lekker dinge doen met jou gesin, jou belangstellings uitleef, betrokke raak by die gemeenskap of die Here se dinge. Jy kan werk aan ‘n byverdienste. Jy kan jouself toerus vir ander, beter werk in die toekoms, iets wat beter by jou pas. Onthou egter in alles: bly met God praat oor jou werk! Soek sy leiding! Dis deel van jou geestelike lewe.

Hemelse Vader, ek wil met U praat oor my werk. Ek beleef probleme. Lei my in die regte besluite! Amen.

Praat met die Here oor jou werk!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –