Forum 2.0

3746 Kom in ‘n goddelike ritme

Ons kursusse is die hart van ons bediening! Ons nuwe kursus vir 2018 is In Praktyk, waarin ons leer hoe 'n Christen optree in die verkeer, in 'n konflik, in 'n verhouding, en vele meer alledaagse praktiese situasies! Vir meer inligting kliek hier.

Jesus het verder vir hulle gesê: “Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here óók oor die sabbat.” Mar 2:27-28 NAV

Ons kan nie NET werk nie. Ons moet ook rus. Nie eers die Skepper werk NET nie – Hy rus ook! Sien dit so: God is nie moeg na sy werk nie, want Hy word nie moeg nie! As God ná sy skeppingswerk rus, is dit om vir ons ‘n rusdag in ons week in te bou. Ons hou, as nie-Jode, weliswaar nie die Joodse Sabbat nie (om verskeie redes), maar ons hou by die sabbatsritme, die sabbatsbeginsel. Ons het dit ook nodig! Leer dus om te rus. Jy kan net soveel ure per dag werk – dan moet jy ‘n streep trek. Gaan na jou gesin - ontspan saam met hulle. Jy kan ook net soveel dae per week werk. Dan moet jy ‘n rusdag neem. Neem ‘n sabbat! Sondag is ideaal daarvoor. Skakel heeltemal af. Fokus op die Here, op jou gesin, op jouself. Herbou jou kragte. As jy só rus, ontwikkel jou lewe ‘n goddelike ritme.

Dankie Here, vir ‘n kans om te rus. Help my om in ‘n goddelike ritme in te groei! Amen.

Ontwikkel ‘n ritme van rus in jou lewe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –