Forum 2.0

3747 Werk uit jou rus uit

Alle huwelike kan baat by inset! Ons relevante en praktiese program, HUWELIKSREIS, leer jou die pilare van 'n gesonde verhouding, waarom julle so verskil en hoe om dit te oorkom. Vir meer inligting kliek hier.

Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het. Gen 2:1-2 NAV

Werk en rus is ewe belangrik. Die een lei tot die ander. Nogtans plaas ons die klem dikwels op die werk: ons werk tot ons doodmoeg is en dán rus ons. Daar is egter ‘n beter, Bybelser benadering: om te werk “uit ons rus uit”. Dit beteken om net IN ons kapasiteit, IN ons krag te werk, deur ons kapasiteit opgebou te hou. Dit klink oënskynlik dieselfde, maar dis nie! By die eerste kom die werk eerste, by die tweede kom die rus eerste. Die eerste funksioneer in die area van moegheid, die tweede in die area van krag. Dink daaraan: toe die mens geskape is op die sesde dag was sý eerste dag die sewende dag: ‘n rusdag. Heel eerste rus hy saam met God, en dan, op die eerste dag, begin hy met krag om sy werk te doen. Dit verg ‘n ander lewenshouding! Stel jou rus eerste. Bou jou kragte doelbewus op: fisies, psigies, geestelik. Werk dan net – rustig en effektief – binne jou krag!

Hemelvader, help my om werk en rus in balans te bring. Help my om rustig, uit my rus uit, te werk! Amen.

Rus eers – werk dan uit jou rus uit!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –