Forum 2.0

3759 Pa gee my my identiteit

Werk op 'n maklike manier deur die Bybel! Ons kursus, DEUR DIE WOORD, werk in 45 kort en kleurvolle weeklikse dele deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring. Verstaan die Bybel beter - kry die groot prent! Om meer te lees en die eerste dele af te laai, kliek hier.

Maar God het my al voor my geboorte vir Hom afgesonder, en Hy het my in sy genade geroep. Gal 1:15a NAV

Die meeste mense het geen idee van hulle “identiteit” nie en steur hulle ook nie daaraan nie. Nogtans is ‘n duidelike gevoel van identiteit belangrik, omdat dit ons keuses bepaal en ons lewe stuur. Dit maak dat ons meer bewustelik uitleef  WIE ONS IS. Ons identiteit word gevorm deur ons interaksie met ons ouers en ander mense. Ons pa gee vir ons ons (familie)naam, maar ideaal gesproke ook ons waarde (die wete dat ons aanvaarbaar en gelief is) en ons waardes. Dit doen hy in sy omgang met ons en deur sy voorbeeld. Waar daar nie ‘n vader in die huis is nie, vind die proses plaas via die moeder en ander rolmodelle. In ons interaksie met hulle ontwikkel ons dan ‘n diep – amper onuitspreeklike – gevoel van WIE ONS IS. As ons in krisisse telkens moet besluit hoe ons gaan reageer, ontwikkel  daardie identiteit verder. Ja, ons het ook ‘n aandeel in WIE ONS IS – ons bepaal in ‘n sin ons eie wording. Wie is jý besig om te word?

Vader, dankie vir pa en ma. Hulle met my gemaak wie ek is. Dankie dat ek egter self beheer het oor wie ek wil word! Amen.

Wees wie jy is, word wie jy wil wees!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –