Forum 2.0

3760 God gee my SY identiteit

Werk op 'n maklike manier deur die Bybel! Ons kursus, DEUR DIE WOORD, werk in 45 kort en kleurvolle weeklikse dele deur die Bybel, van Genesis tot Openbaring. Verstaan die Bybel beter - kry die groot prent! Om meer te lees en die eerste dele af te laai, kliek hier.

Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Jer 1:5  NAV

Ons identiteit is belangrik, want dit bepaal ons besluite en gedrag. Uit wat mense doen kan jy sien wie hulle is! Ons het gesê dat ons ons identiteit ontwikkel in interaksie met ons ouers. Ons pa gee ons sy naam, byvoorbeeld. Hoe pa en ma ons hanteer gee ons ons aanvaarbaarheid (ons waarde) en ons gevoel van wat belangrik is en wat nie (ons waardes). Soms maak ons ouers foute en dan dra ons die gevolge! Terwyl sommige mense innerlik sterk is, met duidelike waardes, voel ander weer minderwaardig – onseker van wie hulle is of wat hulle moet doen. Dis so jammer! Net so gee God ook aan ons SY identiteit. Hy máák ons (soos vaders doen) en gee dan SY naam aan ons. Hy beskou ons as geweldig waardevol, wat Hy bewys het aan die kruis van Jesus. Hy leer ons die regte waardes, koninkrykswaardes, sodat ons die lewe seker en doelgerig kan leef. Vader wil hê dat jy jou identiteit in Hom moet vind!

Dankie Vader, dat ek my identiteit in U kan vind. Soos U sê ek is, so is ek! Help my om egter nog meer só te wees! Amen.

Vind jou identiteit in Hom!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –