Forum 2.0

3767 Sonde keer nie liefde nie


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Rom 5:8 NAV

God se liefde is suiwer liefde: onvoorwaardelik en eensydig, onaangeraak deur prestasie of gehoorsaamheid. Jesus illustreer dit in die gelykenis van die Verlore Seun: die slegte kind word, nadat hy sy vader beledig en sy geld uitgemors het, deur die vader met ope arms ontvang! Waarom? Want dis sy kind. Omdat ons eie liefde so voorwaardelik is, kan ons dikwels nie – soos die ouer broer – God se liefde verstaan nie. Ons glo dikwels God het goeie mense lief, nie die slegtes nie. Hulle verdien mos nie liefde nie, maar verwerping, straf. Dis immers regverdig! Ahoewel God slegte mense straf – of eerder, hulle slegte dade – het Hy altyd lief. Ook die slegste van die slegtes word deur God liefgehê. As ons sondig, voel ons dus soms dat God ons nie kan liefhê nie. Ons voel eerder afkeur en oordeel! Dink egter weer aan die vader van die Verlore Seun, of aan Jesus se hantering van sondaars. Het hul sonde sy liefde gekeer? Nee, sonde keer nie liefde nie!

Dankie Here, dat my sonde U liefde nie in die minste keer nie. U het my altyd ewe lief! Dankie dat u liefde die rots van my redding is! Amen.

Kyk verby jou sonde – kyk na liefde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –