Forum 2.0

3768 Aanvaar dat God jou aanvaar


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Joh 15:15 NAV

God aanvaar ons met ons sonde en al, maar sommige sukkel met hierdie gedagte. Beteken dit dat God dan die sonde aanvaar? Natuurlik nie. Verstaan dit so: mense IS sondig, ook kinders van die Here, en sal sondig tot die dag van hul dood. Ons word nie op hierdie aarde sondeloos nie! Die Here ken egter reeds al on s sonde – elke gedagte, woord en daad – en het ons ten spyte daarvan lief. Trouens, Hy’t sélf aan die kruis die prys betaal vir ons sonde – verlede, hede en toekoms – en het ons vergewe. In daardie sin is ons sonde afgehandel! Natuurlik moet ons nog ons sondes hanteer (en ons sal daarheen terugkeer), maar dit beteken nie ons mag ongesonde skuldgevoelens koester nie. Kom ons stel dit reguit: vrygespreektes wat heeltyd skuldig voel, verstaan nie hulle vryspraak nie. Aan die kruis is die duurste prys betaal SODAT ek en jy vry mag voel, vrymoedig, vergewe – vreugdevol! Stop met alle onnodige skuldgevoelens en aanvaar nou wat God vir jou gedoen het!

Dankie Here, dat U die gewig van my sonde van my skouers gehaal het. Help my nou om ook prakties my sonde te hanteer. Amen.

Aanvaar jou vryspraak met vreugde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –