Forum 2.0

3769 Aanvaar mense met liefde


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. 1 Joh 4:7 NAV

God se suiwer liefde – agape-liefde – is onvoorwaardelik. God het ons nie lief omdat ons so liefbaar is nie, maar omdat Hy sy liefdevol is! Hy wil hê dat ons mekaar ook só, onvoorwaardelik, sal liefhê. Dit beteken dat ons alle mense met dieselfde liefde sal kan benader, die goeies en die slegtes, die aangenames en die onaangenames, die vernames en die uitgeworpenes – almal! Agape-liefde stel nie voorwaardes nie. Ja, ook slegte mense moet met respek, selfs met deernis hanteer word. Dis wat God doen! Mense hoef ook geen teenprestasie te lewer, of op ‘n sekere standaard te wees, ten einde ons liefde “waardig” te wees nie. Onthou, óns was self nie God se liefde waardig nie, óns was slegte mense, onaangenaam in ons hoogmoedigheid en ekkigheid, maar God het ons innig liefgehad. Sommige mense se basiese benadering teenoor ander is afstand, terughouding – selfs kritiek of disrespek. Dit hoef nie so te wees nie. Laat God jou hart met sy warm liefde vul en laat álmal wat jou teëkom dít beleef!

Vader, vrees, onsekerheid of woede maak dat ek liefde van mense terughou. Verander my hart – laat ek waarlik liefhê! Amen.

Benader alle mense met liefde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –