Forum 2.0

3770 Verstaan die gebrokenheid


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. 1 Joh 4:19 NAV

Dis soms moeilik om mense lief te hê – veral sommige mense! Sommige verdien werklik geen liefde nie – eerder veroordeling, vermyding. Nogtans het ons nie lief omdat mense dit verdien nie, maar omdat God se liefde in ons hart is. Die kwessie van sonde moet ons eintlik baie hartseer maak. Dit veroorsaak soveel lyding, soveel seer! Die wêreld is so gebroke, mense is so verlore! Jesus het die mense – selfs die wat Hom verwerp het – “innig jammer” gekry, omdat Hy mense se hart verstaan het. As Hy by sondaars gekuier en aan hulle liefde bewys het, was dit nie om hulle sonde te aanvaar nie, maar om húlle te aanvaar en te red. So moet ons mense ook “innig jammer” kry – selfs die slegstes onder ons. Ons behoort eintlik iets van hulle sonde te verstaan, omdat ons ook sondig is, ook gebroke. Onthou, oordeel en kritiek red mense nie. Dit verander niemand nie! Net liefde verander mense. Liefde het ONS verander! Hou net by die opdrag om lief te hê.

Here, ek het nie altyd liefde in my hart nie – soms is daar maar woede, veroordeling. Nogtans verstaan ek die mens se gebrokenheid, want ek is self gebroke! Amen.

Verstaan die menslike toestand!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –