Forum 2.0

3771 Staan in mense se skoene


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van 'n veldblom wat oopgaan: Psalm 103:14-15 NAV

Soos Jesus die mense van Jerusalem jammer gekry het, omdat Hy hulle harte geken het, so kan ons ook leer om mense te verstaan, omdat ons self mense is. Die definisie van “empatie” – ‘n moderne woord, maar tog ‘n Bybelse beginsel – is om in iemand se skoene te gaan staan. Die beste voorbeeld van empatie is natuurlik Jesus Christus, wat letterlik in ons skoene kom staan het op aarde. Niemand het die mens beter verstaan as Hy nie, want Hy WAS ‘n mens! As ons ons in ‘n ander se skoene stel – hul leefwêreld en denkwêreld begryp, die redes waarom hulle doen wat hulle doen – kan ons hulle beter verstaan. Om iemand te verstaan is ‘n vorm van liefde! Hoe ontwikkel ons empatie? Wel, deur belang te stel, deur vrae te vra oor iemand se belewing en motivering en deur dit te begryp. In die proses ontwikkel daar ‘n mede-menslikheid, ‘n besef dat ons heelwat in gemeen het, dat ons mekaar nodig het – en dat ons almal saam die Here nodig het!

Here Jesus, dankie dat U in MY skoene kom staan het, dat U beleef het wat EK beleef. Gee my ook meer empatie in my hart! Amen.

Leef empaties teenoor ander!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –