Forum 2.0

3773 Aanvaar dan jouself


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen. Efes 5:28-29 NAV

Ons moet met ‘n rustige en volwasse aanvaarding van onsself leef. Dit sluit ons goeie en slegte punte in, ons deugde en ons sonde. Die Here aanvaar ons immers so! Ons werk natuurlik steeds met ons sonde en tekortkominge, maar ons sonde mag nie verhoed dat ons vrymoediglik uit God se vergiffenis en genade leef nie. Twee uiterstes moet hier vermy word:

  • Jy kan die sonde in jouself so haat dat jy eintlik jouself haat. Of jy kan “sonde” sien wat geen sonde is nie! So eindig jy met minderwaardigheid en selfbejammering.
  • Jy kan ook die sonde in jouself so ontken dat jy mag dink dat jy nie eintlik sonde het nie en so eindig met meerderwaardigheid en hoogmoed – terwyl jou sonde nie aangespreek word nie!

Beide hierdie uiterstes is ongesond en onrealisties. Dis nie soos ons is nie! Beide hierdie maniere saboteer ons groei. Ons is geliefdes, verlostes, kinders van God en ja, ons is nie volmaak nie, maar die Here is met ons besig! Aanvaar jouself só!

Dankie Here, dat U my liefhet en met my besig is. Ek aanvaar myself soos U my aanvaar! Amen.

Aanvaar jouself!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –