Forum 2.0

3774 Groei uit jou sonde uit


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gely het nie. 2 Kor 7:9 OAV

Paulus sê daar is ‘n “droefheid” oor sonde wat tot bekering lei, maar ook ‘n ander “droefheid” wat tot die dood lei. Ons kan dit so verstaan: as skuldgevoel en sonde-oortuiging lei tot bekering, verandering en groei, is die doel daarvan bereik. Dan was dit produktief. Onproduktiewe en neurotiese skuldgevoelens lei nêrens heen nie en is eerder skadelik. Wys die Heilige Gees jou op dinge in jou lewe wat nie reg is nie? Werk dan positief en konstruktief daarmee. Die volgende kan jou help:

  • Verstaan eerstens waarom jy doen wat jy doen – wat “doen” dit vir jou?
  • Verstaan die konteks waarin die verkeerde plaasvind – watter omstandighede gee daartoe aanleiding?
  • Verstaan duidelik wat jy anders moet doen: stap vir stap.
  • Vra dan die Heilige Gees se hulp en begin gehoorsaam word. As jy faal, druk net deur tot jy oorwinnig beleef.

Groei in Jesus Naam’ uit die dinge uit wat Hom nie eer nie!

Heilige Gees, help my om doelgerig en produktief te groei: weg van wat verkeerd is, nader na U toe! Amen.

Werk konstruktief met jou sonde!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –