Forum 2.0

3775 Werk in jou waardes


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.

Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Mat 6:20-21 NAV

Ons voel soms of ons dinge doen wat ons nie wil nie, of dat ons lewe deurmekaar is – sonder rigting of bevrediging. Die rede is deels omdat ons onsself nie goed verstaan nie. Dis byvoorbeeld waardevol om ons eie “waardes” te ken. “Waardes” is daardie dinge in ons lewe wat vir ons baie belangrik is, die “ononderhandelbares”. Tipiese waardes wat mense meld is familie, hulle huwelik, die Here, dissipline, orde of netheid, terwyl ander weer veiligheid, onafhanklikheid of finansiële sekuriteit noem. Ander noem dalk regverdigheid, lojaliteit of avontuur of skoonheid. Neem tyd en dink aan tien dinge wat wérklik ononderhandelbaar is, jou kernwaardes! Jy kan daarvoor ook op jou emosies let: wat jou kwaadmaak of ontstel, wat jou frustreer, want ons reageer emosioneel as ons waardes oortree word. As jy jou waardes verstaan, sal jy verstaan waarom jy voel soos jy voel en doen soos jy doen! Werk dan so ver as moontlik IN jou waardes – dit sal beslis meer vrede en vervulling bring!

Vader, ek verstaan nou waarom ek dikwels gefrustreer of ongelukkig voel. Help my, deur u Gees, om nader te kom aan my diepste waardes. Amen.

Beweeg nader na jou waardes toe!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –