Forum 2.0

3778 Bepaal jou balans


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Luk 2:52 NAV

Ons het reeds gesê dat ons lewe – soos Jesus s’n – in vier dimensies afspeel: die fisieke (bv. ons gesondheid, werk, finansies), die psigiese (bv. selfkennis en persoonlike groei), die sosiale (bv. verhoudings, gemeenskap, liefde) en die geestelike (bv. gebed, die Woord, geloof). As hierdie aspekte van ons lewe in balans is, ervaar ons heelheid, sinergie – ekwilibrium. Jy kan vir jouself ‘n intuïtiewe punt uit tien toeken vir elk van hierdie vier aspekte en kyk hoe jóú lewensbalans daar uitsien! Begeleiers doen dikwels ‘n “lewenswiel”-oefening met hulle kliënte op meer velde, soos die volgende: gesondheid, beroep, geld, huwelik, sosiaal, ontspanning, persoonlike ontwikkeling, geestelik. Punte word eweneens uit tien toegeken op die agt asse van byvoorbeeld ‘n radargrafiek. Doen dit gerus self. Dan kan jy voor jou oë sien waar jou lewe uit balans is – en waarom jy soms so gefrustreerd is!  Praat met die Here daaroor. Stel dan doelwitte en werk doelgerig daarheen.

Vader, my lewe behoort aan U. Help my, deur u Heilige Gees, om by ‘n lewe te kom wat volwasse en volhoubaar is, wat U eer. Amen.

Verstaan hoe jou lewensbalans lyk!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –