Forum 2.0

3781 Neem beheer van jou balans


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Joh 10:10 NAV

Ons moet leef met ‘n groter sin vir balans. Ons moet onsself ken en weet waar ons aanpassings moet maak. Ons kan nie net aan sekere aspekte MEER aandag gee nie – aan ander aspekte moet ons MINDER aandag gee. Die nuttigste instrument hiervoor is jou dagboek. Kry eerstens duidelikheid oor jou waardes en prioriteite en daaruit: jou doelwitte. Wat wil jy bereik – met jou lewe, jou jaar, jou week, jou dag? Onthou, as jy nêrens heen mik nie, is dit waar jy gaan eindig… Skryf jou doelwitte dan voor in jou dagboek en by elke maand en week. Vul dan jou hele week in – oggend, middag en aand – sodat dáárdie doelwitte bereik word. Maak voorsiening vir werk, rus, gesin, gesondheid, geestelike dinge, ensovoorts. Hou dan – so ver as moontlik – dáárby. As jy nie jou eie agenda gaan bepaal nie, gaan iemand anders dit doen! As iemand dan tog húlle agenda in jóú dagboek wil kom skryf, kan jy sê jy’s jammer, jy’s besig – want jy is!

Here, help my om “nee” te sê, sodat ek “ja” kan sê. Help my om beheer te neem van my tyd – u tyd – sodat ek ‘n lewe kan leef wat U eer! Amen.

Neem beheer van jou tyd!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –