Forum 2.0

3786 Wat is my siel?


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.  

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Heb 4:12a NAV

Ja, wat is my siel? ‘n Moeilike vraag! Ons kan darem die volgende sê: in die nouste samewerking met ons liggaam, spesifiek die werking van my brein, senuwees, sintuie en kliere, beleef ek ‘n selfbewussyn, ‘n “ego”, ‘n EK. EK neem waar, ek redeneer, ek onthou, ek beleef gevoelens, ek wil sekere dinge (en ander nie), ek neem besluite, ek praat, ek doen. EK is ‘n unieke individu met my eie persoonlikheid. Al hierdie dinge noem ons die “siel”. Ja, die siel behels ons rede, ons emosie en ons wil. Alhoewel hierdie ‘n moderne, “Sielkundige” verstaan van die siel is, beskryf die Bybel die siel (nephesh of psuche) ook veral as die biologiese lewe in ons en die natuurlike en elementêre van die innerlike lewe. Ook diere het ‘n siel, volgens die Skrif – alhoewel minder so as ons. So, ja – deels materieel en deels nie is daar ‘n EK, ‘n unieke siel. Die Bybel sê hierdie siel moet onder beheer kom van SY Gees – dís die Bybelse “sielkunde”!

Vader, dankie dat U my so wonderlik gemaak het! EK wil my ek-wees en my hele verstaan, gevoelens en wil aan U wy. Amen.

Gee jou siel aan die Here!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –