Forum 2.0

3787 Wat is my gees?


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.   

Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. 1 Kor 2:11 NAV

Dis veel moeiliker om die gees te beskryf as die siel! Die siel word immers deur die “Sielkunde” bestudeer en sy werking kan beskryf en gemeet word. Met die gees is dit anders. Die Bybelse konsep “gees” (ruach of pneuma) dui dikwels op iets meer verhewe, eteries, selfs goddelik. ‘n Nuttige beskouing is die volgende: in ons siel is daar ‘n onbewuste (en dus onbestudeerbare) area, wat tog ‘n groot invloed op die bewuste uitoefen. Die onbewuste bevat ons diepste dryfvere, wat bepaal HOEKOM ons dink wat ons dink, voel wat ons voel en wil wat ons wil. In daardie diep area van die siel – ons GEES – ken net God ons! Ons gees is ook waar God met SY Gees inwoon, om ons te verander, van binne na buite. Hierdie gees – wat die Bybel ook ons “hart” noem – is ons diepste wese. Stel jou gees oop vir God se Gees, sodat Hy vandaar beheer kan neem van jou siel, jou liggaam en jou hele lewe!

Vader, dankie dat U my so wonderlik gemaak het! Ek stel my hele hart vir U oop. Verander my gedagtes, my gevoelens en my wil – tot U eer! Amen.

Gee jou gees aan die Here!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –