Forum 2.0

3788 Die Gees ken my hart


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.   

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg! Psalm 139:23-24 OAV

Ons het gesê die liggaam omvat die siel en die siel omvat die gees. Dis ‘n moderne verstaan van hierdie terme, maar dit pas wel by die Bybelse gegewens. My siel behels my belewing, my bewussyn, my “ego”, maar bevat ook die diep areas wat sielkundiges die “onbewuste” noem. Dáár is my gees, my “hart”. Dáár is die diep, onbewuste dryfvere wat bepaal hoekom ek dink, voel en doen soos ek doen. Dáár, waar geen lig kan inskyn nie, ken God my. Hy weet watter kinderjare-seer steeds in my gees lê is en hoe dit my reaksies raak. Hy ken my vrese en my uitdagings. Hy weet ook wat my drome is, wat my troos en inspireer. God KEN my dieper as wat ek myself ken – en het my innig lief! Hy WEET waarom ek doen wat ek doen! Omdat God alleen die harte ken, moet ons versigtig wees om ander te veroordeel. Elkeen het ‘n seer en elkeen het ‘n storie. Elkeen dra bagasie – en God het elkeen lief!

Vader, dankie dat U die vrese en drome van my hart ken. Ek bid dat my strewes en motiewe U sal eer! Amen.

Wees getroos: God ken jou!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –