Forum 2.0

3789 Die Gees woon in my hart


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.   

Die wêreld kan Hom (die Gees van die waarheid) nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Joh 14:17 NAV

Ons liggame is die tempel van die Heilige Gees, maar nie net die liggaam nie, ook die siel en ook die gees. Dáár, in my “hart”, my diepste wese, waar God alleen my ken, kom die Gees sy intrek neem. Hoe dit werk weet ons nie, maar volgens die Skrif gebeur iets geesteliks in óns gees as ons aan die Here behoort. ‘n Geesgemeenskap kom met God tot stand, kan ons sê. Dit is iets wat ongelowiges nie het nie! Wat dit vir ons leer is dat geloof en Christenskap meer is as die aanvaarding van geloofsartikels deur die verstand. Ons Christenskap lê nie slegs op die sielsvlak (rede, emosie en wil) nie, maar dieper: op die geesvlak. ‘n Hartsverandering vind plaas, “‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees” word gevorm, volgens die Skrif. Dáár, reg in die sentrum, wil God deur sy Gees regeer. Van dáár wil Hy beheer neem en álles verander! Dis wat dit beteken om jou “hart” vir die Here te gee.

Hemelse God, ek gee my hele hart vir U! Neem intrek, deur u Heilige Gees, en neem beheer. Verander my lewe! Amen.

Gee jou hele hart vir God!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –