Forum 2.0

3790 God praat in my hart


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.   

Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. 1 Kor 2:13 NAV

Die geloofslewe gaan oor meer as menslike wysheid, sê Paulus. Dis eintlik geheel en al nie ‘n menslike werk nie, maar God se werk in ons deur sy Heilige Gees! Die Gees woon en werk in ons hart (óns gees), vanwaar ons sy inspraak en leiding beleef. As deel van ons geestelike groei moet ons dus leer om na binne te luister en die Heilige Gees se stem en leiding te onderskei. Die maklikste vertrekpunt hiermee is om God se stem uit sy Woord uit af te lei. As ons die Bybel lees met die vraag “Here, wat sê U vir my?”, sal die Heilige Gees dikwels iets daarin vir ons onderstreep. Ons kan ook leer om op ander maniere die leiding van die Here te onderskei, byvoorbeeld in ons hart of in ons omstandighede. Ons kan altyd maar nugter en geduldig wees met die Here se leiding. Bespreek gerus dit wat jy beleef met betroubare mede-Christene. Onthou, die Woord, die Gees en die geestelike gemeenskap werk altyd saam! 

Heilige Gees, spreek in my hart, maak aan my die Vader se wil bekend. Help my ook om U reg te hoor. Amen.

Hoor die Heilige Gees in jou hart!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –