Forum 2.0

3791 God verander my hart


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier.    

Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Efes 4:23-24 NAV

God het belowe dat ons in die tyd van die Nuwe Verbond ‘n nuwe hart sal ontvang: Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee... Ek sal my Gees in julle gee en sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef... (Esegiël 36:26-27 NAV). Dít is presies wat die Heilige Gees in ons doen as ons ons vir God oopstel: hartsverandering! Ons transformasie is die werk van die Gees, waarmee ons bloot kan saamwerk. Hoe werk ons saam met God se werk in ons? Wel, ons kan onsself oopmaak vir sy werk. Ons kan bereid wees om te verander – ons kan ophou om verandering te weerstaan! Ons kan erken dat ons nog moet groei: in liefde, genade, geloof en krag. Dan kan ons onderskei waarmee God in ons besig is – deur te let op ons situasies, emosies, seisoene en sy stem. Dán kan ons, so goed as moontlik, daarmee sáámvloei! As die Gees ons hart nuut maak, sal ons hele lewe nuut word!

Heilige Gees, waarmee is U besig in my lewe? Wat doen U? Hoe kan ek daarmee saamwerk? Amen.

Werk met die Heilige Gees saam! 

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –