Forum 2.0

3792 Ek is een mens!


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word: “Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal.” 1 Kor 15:54 NAV

Al onderskei ons die verskillende aspekte van ons menswees – liggaam, siel en gees – kan ons dit nooit van mekaar skei nie. Ons bly altyd maar één mens. Wat is die gees sonder die siel, of die siel sonder die liggaam? Die Skrif gaan ook nie diep in hierdie onderskeidings in nie – dit werk veral met die mens as één mens. Veral die Hebreeuse denke oor die mens is dat die onderskeie dele net saamwerk om een geheel te maak, dat alles geïntegreerd saamhang, dat die een die ander beïnvloed. So moet ons dit ook sien: soos jou gees is, so sal jou dade wees; dit wat jou oë sien, kan jou hart beïnvloed; as jou lewe met God regkom, sal alles regkom! Onthou ook: die Skrif se blik op die ewigheid is nie dat ons eendag as siele by God in die ruimtes sal swewe nie, maar dat ons as nuutgemaakte mense – liggaam, siel en gees – op die nuwe aarde sal woon en werk, saam met Hom, vir ewig!

Hemelse Vader, dankie dat U my so wonderlik gemaak het. Dankie dat ek my héle menswees - liggaam, siel en gees – aan U kan wy. Amen.

Wy jou hele menswees aan Hom!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –