Forum 2.0

3794 Die paradys verlore


Is jy op Facebook? Ontvang ons oordenkings daagliks op ons blad "Daaglikse Stilte". Like Daaglikse Stilte en maak seker dat jy nie jou oordenking misloop nie! Kliek hier. 

Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het Hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Gen 3:24 NAV

Amper soos die eerste mense uit die paradys uitgedryf is word elke mens by geboorte uit sy geborge en vredevolle bestaan uitgedryf – die harde werklikheid in. Die oomblik wat ons in die wêreld kom, werk die sonde reeds op ons in. Ons ervaar skielik behoeftes en gebrek. Ons ouers is onvolmaak en ons ervaar van hulle, saam met hulle sorg, ook hulle verwagtings en inkonsekwentheid. Ons beleef moontlik onregverdigheid of verwerping. Ons verloor spoedig die eenheid, vrede en vreesloosheid waarmee elke kind gebore word en begin verdedig, konformeer en kompeteer. Ons ontwikkel ‘n masker na die wêreld, ‘n front, ‘n patroon van gedrag wat ons aanvaarbaar moet maak en ons behoeftes sal bevredig: die vorming van die “ego”. Soos ons grootword, raak ons “ware self” – dit wat ons was en steeds ten diepste is – al hoe meer verlore, en word die “vals self” – dit wat ons voorgee, dit wat ons móét wees – al hoe vaster vasgelê. Kan ons ons ware menswees weer terugvind? In die Here kan ons!

Hemelse Vader, dit is waar dat ons ons onskuld en vrede verloor het. Ons leef vals en harde lewens. Lei my terug na die ware lewe! Amen.

Besef hoe hard jy moes word!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –