Forum 2.0

3796 Vlees versus Gees


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Rom 8:8-9a OAV

Paulus waarsku ons om nie “vleeslik” te leef nie. Met “vlees” bedoel hy ons sondige aard, ons neiging om sonder God te leef, self te besluit, selfgesentreerd te wees, asook al die verkeerde dinge wat daaruit spruit. Dis maar die ekkigheid, die “ego” waarvan ons al gepraat het. Paulus vra eintlik: Wie is in beheer? Jou “ek” of die Here? Wees verseker: die vlees wil graag in beheer wees, graag erkenning en eer opeis! Selfs in die kerk is daar baie vlees: wanneer mense kompeteer vir posisies of invloed of as ons ander wil laat verstaan hoe “geestelik” of nederig ons is, hoe baie ons bid of hoe wonderlik die Here met ons praat of deur ons werk. Ja, daar is dikwels maar ekkigheid. Egte geestelike lewe en geestelike groei is egter iets anders. Paulus sê as die Heilige Gees in ons oorneem sal sulke ekkige en onvolwasse dinge verdwyn. Hy sal ons leer om onsself te oorkom, te vergeet. O, ons het sy beheer só nodig! 

Heilige Gees, neem beheer in my lewe. Help my om myself te oorkom! Amen.

Gee beheer aan die Gees! 

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –