Forum 2.0

3801 Kies wie jy werklik is!


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.” Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.” Mat 4:3-4 NAV

Ons is na die “beeld van God” geskape. Op sekere maniere trek ons na ons Skepper! Met die sondeval is daardie beeld aangetas, maar nie uitgewis nie. In ons psige lê daardie “ware self” steeds, ten spyte van al die valsheid, hardheid en ekkigheid wat deur die jare ons identiteit geword het. Die Heilige Gees sal ons teruglei na dit wat God gemaak het, maar ons moet self ook bewustelike keuses maak om meer dít te word. Dis soos ‘n beeldhouer wat in ‘n stuk marmer die beeld sien wat hy wil maak en dan alles afkap wat nié soos dit lyk nie! As jy dus kwaad en onredelik optree, moet jy weet dat dit nie jý is nie. Jou ware self is geduldig en regverdig. As jy vrees, of nie glo nie, of liefdeloos optree, is dit nie jý nie, maar jou vals self. In jou is daar krag, moed, geloof en liefde! Kies telkens wie jy régtig is, wie jy in Hóm is – en word dít!

Hemelvader, help my om elke dag te kies wie ek in U is, nie wat die wêreld en die sonde my gemaak het nie!

Kies om God se beeld te dra!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –