Forum 2.0

3804 Sonde: binne na buite


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, owerspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dit is die dinge wat ‘n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak ‘n mens nie onrein nie. Matteus 15:19-20 NAV

Die Jode het baie reëls gehad oor rituele reinheid en het die dissipels gekritiseer omdat hulle nie hul hande voor ete op die korrekte manier gereinig het nie. Ons sien sonde gewoonlik ook maar op die uiterlike vlak. Vir baie Christene  gaan sonde veral oor “wêreldse” gewoontes soos rook, drink en dans, dobbel en so meer. Dan is seksuele oortredings ook “groot sondes”. Ander sondes is leuens en bedrog en natuurlik ernstige dinge soos geweld of moord. As ons sonde só – as ‘n uiterlike saak – sien, kan ons ons natuurlik makliker daarvan distansieer. Die Bybel beskryf die “groot” of wesenlike sondes egter anders: dáár word eerder klem gelê op ongehoorsaamheid, hoogmoed, ongeloof en liefdeloosheid. Die wese van die sonde lê in ‘n hart wat nie reg is nie! Dis wat Jesus ook hier sê.  “Sondebestuur”, wat bloot sekere gedrag vermy, is goed en wel, maar ons moet veral mik op ‘n rein hart, nie net rein hande nie. Onthou, net God kan ons harte rein maak!

Hemelse Vader, dankie dat U my hart rein maak. Hou my na aan U, sodat my hart ook rein sal blý! Amen.

Begeer ‘n rein hart voor God!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –