Forum 2.0

3814 Die formule vir versoeking


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Jak 1:14-15 NAV

Jakobus gee hier vir ons ‘n mooi “formule” vir hoe versoekings werk. Dis amper soos ‘n geboorte, sê hy. Let op:

  • BEGEERTE: Ons is versoekbaar omdat daar begeertes (of behoeftes) in ons harte is: na méér, na sin, na liefde, na erkenning, na outonomie. Hierdie behoeftes skep spanning in ons – dit roep om vervulling. Sonde is egter die verkeerde hantering van behoeftes!
  • GELEENTHEID: ‘n Versoeking kom tot stand as daar ‘n geleentheid, aanleiding of uitnodiging vir daardie begeerte opduik. Die geleentheid (of sneller) bied skielik ‘n opsie om ons behoefte op ‘n vinnige, maar verkeerde manier te vervul.
  • BEVRUGTING: As ons toegee – veral as ons weerstand laag is – “bevrug” die begeerte en geleentheid mekaar en bring dit sonde voort. Die versoeking het sonde gebaar, met ander woorde.
  • DOOD: Die gevolg van die sonde is die dood. Die Bybel bedoel eerstens die geestelike dood, wat ons van God afsny – wat egter ook ewige implikasies het.

Laat ons hierdie stappe herken en onderbreek, voordat iets verkeerds gebore word!

Hemelse Vader, U ken my deur en deur. U weet dat ek versoekbaar is. Help my dat my behoeftes nie sondes sal word nie. Amen.

Stop versoekings!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –