Forum 2.0

3816 Die groot versoekings: seks


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Heb 13:4 NAV

Die drie klassieke versoekings van die lewe is seks, geld en mag. Dis die dinge wat mense die meeste laat struikel. As monnike of nonne hulle lewe aan God wy, lê hulle drie beloftes af, wat bedoel is om die rug op hierdie versoekings te keer: ‘n eed van kuisheid, van armoede en van gehoorsaamheid. Jesus het self ook so geleef! Die meeste van ons leef egter wel met hierdie drie kragte in ons lewe en moet dus leer om dit te hanteer. Wat seks betref, moet ons verstaan dat die Skrif net een plek daarvoor ken en dis die veilige ruimte van die huwelik. Huwelik en seks is twee kante van dieselfde munt! Onthou, seks gaan oor meer as die fisieke – dit gaan ook oor ons soeke na liefde en intimiteit, na validasie en aanvaarding. Daarom kan ons hierdie dinge soms buite die huwelik soek, waar dit ons en ander baie kan seermaak. Die antwoord op seksuele versoeking is áltyd om die huwelik te bou, op elke vlak. 

Here, help ons om ons huwelik sterk te maak. Help ons om vir mekaar genoeg te wees. Help ons om getrou te bly! Amen.

Bou aktief aan jou huwelik!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –