Forum 2.0

3817 Die groot versoekings: geld


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Heb 13:5 NAV

Die drie groot versoekings in die lewe is seks, geld en mag. As ons vooraf bewus is van die krag wat hierdie dinge op ons kan inwerk, kan ons meer weerbaar wees. Geld is veral iets wat maklik ‘n afgod kan word in ons lewe. Ons glo maklik dat geld vir ons geluk, gesondheid, sekuriteit, liefde of ‘n sinvolle lewe kan koop – maar dit kan nie! Nee, terwyl ons geld moet hê om te leef, moet ons ook besef geld gaan verby, ons verloor dit alles weer! Wat ek het, is net geleen… Ons moet dus nie te vas groei aan geld of goed nie. Geld is nie die doel van die lewe nie en geld koop nie geluk nie. Sommige ryk mense is immers bitter ongelukkig. Geluk en vrede kom uit ons verhoudings uit, en seën en lewensin kom van die Here af. Wat geld betref, sê die Skrif: werk hard, wees tevrede, geniet jou opbrengs, maar deel dit ook met ander!

Here, dankie vir dit wat U aan my geleen het. Help my om dit goed te bestuur, tevrede te wees en om dit met ander te kan deel. Amen.

Besef jou geld is God s’n!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –