Forum 2.0

3818 Die groot versoekings: mag


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: “God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.” Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Jak 4:6-7 NAV

Van die drie groot versoekings in die lewe word mag as die grootste een beskou, omdat ons met mag ook die ander dinge kan bekom, soos geld en alles wat die wêreld bied. Mag, eer en status hou vir die mens dus ‘n besondere bekoring in. Trouens, die oorsprong van die sonde lê in die mens, en die Bose, se magsug, omdat sonde probeer om sélf God te wees. Gesag is wel ‘n goddelike beginsel, maar dit funksioneer altyd binne-in ‘n struktuur: gesag onderwerp weer aan die gesag bó dit. Daar is geen absolute gesag nie, behalwe God s’n! As ons dus gesag of leierskap uitoefen – ‘n belangrike funksie – is dit met integriteit en gehoorsaamheid aan diegene bo ons. Ook as kinders van die Here onderwerp ons ons aan diegene wat bó ons in die koninkryk is – en ons moet weet wie dit is! Dis gesond en hou ons geaard. Ons houding teenoor die Here is eweneens die van nederigheid en onderwerping. Oorgawe is ons einddoel!

Heilige God, meer van U in my lewe – minder van myself! Wat moet ek vir U doen? Amen.

Werk onder God se gesag!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –