Forum 2.0

3819 Oorkom versoekings


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. 1 Kor 10:13b NAV

Versoekings is geleenthede om te sondig (as ons daarvoor “ja” sê), maar ook geleenthede om te groei, (as ons daarvoor “nee” sê). Dit kan ons swakker óf sterker maak. Laat ons versoekings positief benader, as groeigeleenthede! Ons kan byvoorbeeld weet dat daar geen versoeking is, hoe aanloklik ook al, wat nie afgewys kan word nie – dis die Here se belofte! Die volgende kan jou daarmee help:

  • Voorkoming – werk daaraan om jou behoeftes gesond en voldoende aan te spreek, byvoorbeeld seksueel of finansieël. So sal jy heelwat versoekings vermy!
  • Bekragtiging – leef na aan die Here, wees met sy Gees vervul, dan sal versoekings veel minder houvas op jou hê.
  • Hantering – leer jou behoeftes, begeertes en swak plekke ken. Verstaan watter kontekste versoekings inhou. Werk dan met ‘n plan as jy snellersituasies eien: verlaat die situasie dadelik, vervang jou gedrag dadelik met iets anders, bid dadelik vir hulp!

Ons kán versoekings weerstaan! As ons die Here so liefhê dat ons versoekings graag wíl weerstaan, is ons by die regte vertrekpunt.

Hemelse Vader, help my om versoekings te eien en daarvan weg te stap, voor ek dalk vir sonde “ja” sê. Amen.

Oorkom versoekings!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –