Forum 2.0

3829 Daar IS ‘n vyand


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. Joh 17:15 NAV

Die Bybel maak dit duidelik dat daar ‘n geestelike vyand is, ‘n Verleier, ‘n Versoeker. Die Bose. Reeds in die Paradys is hy daar, in die vorm van die slang. Ons leer hom in die Ou Testament ken as die Satan (“teenstander”) en in die Nuwe Testament as die Duiwel (“lasteraar”, “versoeker” of “aanklaer”). Verder verwys die Bybel na die vyand as Beëlsebul, die owerste van hierdie wêreld, die slang, draak of brullende leeu of met spesiale name soos Abaddon of Belial. Lucifer (“ligdraer”) in Jes 14:12 word met die Satan in verband gebring op ‘n metaforiese manier. Die punt is net dit: moderne mense ontken dit, maar volgens die Bybel IS daar ‘n Bose in die wêreld – ‘n persoonlike Bose, meer as net boosheid. Toe Jesus op die toneel kom, is Hy dadelik in konfrontasie met hóm, nie met dít nie. Jesus wil hê ons moet van hom weet. Ons móét hom en sál hom oorwin in Jesus Naam, sonder uitsondering! Dit moet ons ook weet!

Ons Vader wat in die hemel is, bewaar ons van die Bose. Amen.

Wees bewus van die vyand!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –