Forum 2.0

3831 Waar is die vyand?


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug… Efes 2:1-2a NAV

Waar is die domein van die Satan nou? Volgens die Bybel is die Satan “op die aarde” neergewerp. Die Woord ken ook aan hom ‘n plek op die aarde toe, nl. die “lug”.  Ons moenie aan die fisieke lug dink nie (want die Bose en sy booshede is nie fisieke entiteite nie), maar aan ‘n geestelike gebied. Wat die Bybel wil oordra is dat die Bose saam met ons hier op aarde is, ónder God. Hy is die “owerste” van hierdie wêreld, van die hele goddelose wêreldsisteem – alles wat God teenstaan. Ons bemerk hom oral om ons: in die wêreldse kultuur, in vals godsdienste, in goddelose mense. Let op, die Bose is óm ons, nie noodwendig óór ons nie. O nee, in Christus is ons bó hom! As gelowiges moet ons dit goed verstaan. Daarom leef ons nie in vrees vir die vyand nie. Nee, ons leef uit die oorwinning van Christus oor hom. Ons is verlos, ons is bevry– dis afgehandel!

Dankie Here Jesus, dat U die vyand oorwin het, dat sy mag gebreek is, dat ek in U altyd veilig is! Amen.

Staan bo die vyand, in Jesus’ Naam!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –