Forum 2.0

3833 Die verbode terrein


Ons huidige reeks oordenkings is gebaseer op ons "basiese kursus", GEESTELIKE VORMING. Dit behels 'n deeglike verkenning van wat dissipelskap van Jesus vandag behels. Om na die volle inhoud te kyk - asook gratis dele te ontvang - kliek hier.

Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Kol 2:15 NAV

Christus het die vyand oorwin deur sy kruis. Dít het die vyand se houvas op ons gebreek. Beteken dit nou dat ons maar van die Bose kan vergeet? Ongelukkig nie! Alhoewel hy nie meer kan wen nie, probeer die vyand ons steeds aanval en verlei. Daar is ook steeds ‘n reikwydte waarbinne hy ‘n houvas oor ons kan kry. Dis soos ‘n hond wat aan ‘n ketting gebind is: hy kan jou nie bykom nie, tensy jy binne die terrein van sy ketting beweeg. Dan kan jy in groot gevaar beland! Daardie terrein van die Bose is die sg. okkulte – ‘n woord wat “verborge” beteken. Die okkulte sluit dinge in soos towery, waarsêery en spiritisme. As ons gewilliglik die Bose se dinge opsoek, kan ons daardeur verstrik – of geestelik “gebind” – raak:  dit sal ons groei belemmer en afstand skep tussen ons en die Here. Dit kan ‘n reg vir die vyand gee in ons lewe en tot allerhande sonde en probleme lei. Christene bemoei hulle nie daarmee nie – punt.

Almagtige God, hou my weg van alles wat verkeerd is. Dankie dat U my daarvan bewaar! Amen.

Vermy die terrein van die vyand!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –