Forum 2.0

3838 Aanvaar jou gesag


Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Jesus het die twaalf bymekaargeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. Lukas 9:1 NAV

Jesus gee aan sy dissipels MAG (geestelike krag) en GESAG (die outoriteit om daardie krag uit te oefen) oor alle bose geeste. Daarmee bedoel Hy nie net die eerste dissipels nie, maar al sy dissipels – ook ons. Dan stuur hy hulle uit, toegerus en bemagtig, en belowe dat Hy by hulle sal wees in hulle sending – tot aan die einde. Daarmee word ons ook aangestel en bemagtig om uit te gaan en die Satan se werking op elke terrein af te breek. Let wel dat ons gesag oor die Bose nie afhang van ons sondigheid of sondeloosheid nie. Dan sou geen mens enige gesag oor hom gehad het nie! Ons persoonlike sonde is in die verband eintlik irrelevant, alhoewel die vyand ons graag daarop wys! Nee, ons gesag lê in Jesus se sondeloosheid, SY oorwinning en die feit dat ons ‘n wettige mandaat het om in Sy Naam op te tree. Aanvaar nou jou gesag – werk met die mag wat die Here jou gee!

Here Jesus, dankie dat U aan my mag en gesag oor die Bose gegee het. Help my nou om effektief en kragtig teen alles wat verkeerd is op te tree. Amen.

Aanvaar jou gesag oor die Bose!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –