Forum 2.0

3839 Neem stelling in


Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom 'n plek in die hemel gegee... Efes 2:5b-6 NAV

Die Here maak dit duidelik dat ons gesag oor die Bose het en dit moet gebruik. Volgens die Bybel is ons met Christus gekruisig, het ons saam met Hom opgestaan in ‘n nuwe lewe en regeer ons saam met Hom in die hemel. Verstaan jy? In Christus is ons in ‘n gesagsposisie OOR die Bose. Ons heers in Christus OOR hom! Ons mag onsself nie sien in enige posisie ONDER die Bose nie – hy heers nie oor ons nie! Jesus het juis daarvoor gesterf, dat ons verlos kan wees van die mag en bedreiging van die Bose. Neem jou stelling duidelik in! Waar hoort die duiwel? Volgens die Skrif hoort hy baie duidelik onder ons voete: ons sal (met ons hak) sy kop vermorsel (Gen 3:15), ons kry mag om op slange en skerpioene te trap (Luk 10:17-20) en Paulus belowe dat God die Satan spoedig onder julle voete sal verbrysel (Rom 16:20). ‘n Groot deel van die geestelike stryd is om te besef dat die vyand onder ons voete hoort!

Here Jesus, dankie dat ek saam met U oor die Bose mag heers, dat ek in U Naam hom sal oorwin. Help my om hom prakties onder my voete te hou! Amen.

Hou die vyand onder jou voete!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –