Forum 2.0

3842 Die borswapen van vryspraak


Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Efes 6:14-15 NAV

Ons behandel die “wapenrusting van God”, waarin Paulus die beeld van ‘n Romeinse soldaat se toerusting gebruik om te verduidelik hoe die vyand se aanslag werk. Nadat hy gesê het ons moet ons met die waarheid omgord, verwys hy nou na die “borsharnas”. Hierdie “borswapen”, bestaande uit ronde metaalsegmente op ‘n leerharnas, het die hart en organe beskerm. Paulus sê die waarheid oor ons “geregtigheid” of “vryspraak” het dieselfde funksie. Die leuen wat die vyand reg op ons hart mik is dat ons nie gered is nie, omdat ons steeds sonde doen. Ja, hy wys graag ons “ongeregtigheid” uit! Die waarheid is egter dat ons wel sondig, maar dat ons vryspraak nie op grond van ons eie geregtigheid plaasvind nie. Nee, ons is vrygespreek op grond van Jesus se geregtigheid! Ons persoonlike sondigheid of heiligheid is ‘n ander saak. Pas op vir hierdie leuen, wat poog om jou hele geloof te ondermyn. Laat jou hart dit vas glo, geredde: jy IS ‘n kind van God!

Hemelse Vader, dankie dat U my aanvaar as u kind, nie op grond van my werke nie, maar op grond van Christus se groot werk aan die kruis. Amen.

Staan sterk in jou vryspraak!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –