Forum 2.0

3851 God openbaar homself

Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie. Rom 1:20 NAV

As God Homself nie aan ons openbaar het nie, sou ons nooit van Hom geweet het nie. God hét Homself egter openbaar! Die Skrif sê ons sien Hom in sy werke, byvoorbeeld in die grootsheid en ingewikkeldheid van sy skepping. Die natuur leer ons baie lesse oor die Skepper! God openbaar Homself ook op ‘n tweede manier, naamlik deur sy Seun, Jesus Christus – “God-met-ons”. Christus, van wie ons in die Bybel lees, leer ons so baie oor hoe God is! Ten slotte openbaar God Homself ook aan ons harte, deur sy Gees. Dáár beleef sy kinders Hom persoonlik en intens. Dis waar dat ons God nie kan verstaan nie, maar ons kan God KEN. Trouens, volgens die Skrif kan elke mens die God ken wat alles gemaak het, wat na ons toe gekom het, wat in sy hart wil woon! Sal ons so ‘n wonderlike geleentheid laat verbygaan? Leer God ken!

Drie-enige, dankie dat U Uself aan my bekend maak as my Skepper, my Verlosser en my Vriend. Dankie dat ek U mag ken! Amen.

Ken God uit sy openbaring!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –