Forum 2.0

3853 God is heilig

Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.” 1 Pet 1:15-16 NAV

Een van God se onderskeidende eienskappe is sy “heiligheid”. Hierdie woord dui ten diepste op God se andersheid. Sy goddelikheid is volmaak en verhewe, so totaal teenoorgesteld aan ons eie sondige menswees. ‘n Begrip wat met God se heiligheid verband hou is sy “heerlikheid”. God se heerlikheid (of “glorie”) is die sigbaarmaking van sy heiligheid. In die Skrif word God se heerlikheid gesien as die lig wat van Hom afstraal, as sy skynsel, sy glans. Onthou, as God verskyn, kom Hy in ‘n helder lig, in ‘n wolk, in ‘n vlam. Dít is sy glorie! Hoe raak God se heiligheid en heerlikheid ons? Wel, eerstens moet ons God “verheerlik”, met ander woorde ons moet sy heiligheid aan die wêreld bekend maak. Dan moet ons self ook heilig word. Dit beteken nie dat ons so heilig soos God kan word nie, maar dat ons heiligér moet word, dat ons meer soos God moet word en minder soos die sonde om ons. Dit – ons heiliging – is waaroor ons geestelike lewe gaan!

Heilige God, help my om U heerlikheid aan die wêreld te wys! Help my ook om heilig te word, soos U heilig is. Help my om Christusgelykvormig te word. Amen.

Word heilig, word soos Christus!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –