Forum 2.0

3854 Wie is God vir my?

Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Maar Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God af gekom, en hier is Ek nou.” Joh 8:42a NAV

Jesus het eintlik ‘n nuwe “Godsbeeld” vir die Jode gebring deur na God as “Vader” te verwys – ‘n beeld wat in die Ou Testament net enkele kere voorkom.  Onthou, elkeen sien God op sy eie tipiese manier – elkeen het ‘n “prentjie van God”, ‘n “Godsbeeld”. Hierdie Godsbeeld is natuurlik my eie, menslike idee van God, dis nie God self nie – daarom moet ons ons eie Godsbeeld ondersoek en ken. Dink ‘n bietjie aan die volgende: wat was jou Godsbeeld as klein kindjie, as ‘n tiener, toe jy tot bekering gekom het, wat is dit nóú? Wat is die Godsbeeld van jou ouers, jou geestelike tradisie, jou kerk? Hoe het jou ervaring van jou pa jou Godsbeeld beïnvloed en gevorm? Verstaan ook dat ons Godsbeeld verkeerd kan wees – dit kan skeefgetrek word deur ons persoonlikheid, omstandighede of ervarings. Bou jou Godsbeeld op dit wat die Skrif – veral Jesus – vir ons oor God sê! Onthou dan ook dat God baie meer en baie groter is as JOU Godsbeeld!

Almagtige God, help my om U te verstaan soos U is – maar ek weet dat U ook ver meer is as wat ek ooit, ooit kan verstaan! Amen.

Verstaan jou Godsbeeld!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –