Forum 2.0

3858 Kosbaar en waardevol

Ons huidige "vlagskip-kursus" is IN PRAKTYK, wat gaan oor die Christen se alledaagse lewe. Hoe eet 'n Christen, hoe bestuur hy, hoe vergader hy - hoe "baklei" hy met sy vrou? O ja, die Bybel het baie hieroor te sê! Genoeg teorie - kom ons raak nou prakties! Vir volle inligting kliek hier.

Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Mat 10:29-31 NAV

Die mens is die hoogtepunt van die skepping en die beelddraer van God – hy het hoë waarde! Die feit dat God menswees en menslikheid hoog aanslaan is veral sigbaar in die feit dat Hy self – in Jesus Christus – mens word! Jesus noem Homself graag die “Mensekind” (letterlik: “Seun van die Mens”), waarmee Hy Homself as ‘n gewone mens of ‘n ware mens beskryf. Ja, Jesus is God wat mens geword het – meer nog, Jesus het sy menslikheid weer saam met Hom geneem na God toe! Daar, aan die regterhand van die Vader, leef die “Mens” vir ewig – die kruis se merke steeds sigbaar op sy hande en voete. Ja, God het ‘n intense belangstelling en betrokkenheid by die mens wat Hy gemaak het! Jesus onderstreep dit ook – soos hier – dat die mens vir God kosbaar en waardevol is. Sy les daarmee is dat ons nie bang hoef te wees nie. God sorg vir ons! Glo dit tog, mens!

Dankie Vader, dat ek meer werd is as al die voëls van die hemel, as al die lelies van die veld. Dankie dat U altyd vir my sorg. Help my om in daardie wete te ontspan. Amen.

Glo radikaal dat God vir jou sorg!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –