Forum 2.0

3876 Die kruis as die doodstraf

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Rom 5:12b NAV

Die kruis van Christus is sentraal tot die tema van verlossing. Ons kan die kruis op verskeie maniere beskou, maak kom ons begin deur dit as ‘n doodstraf te sien. Onthou, “die loon van die sonde is die dood”, volgens die Bybel. God sê reeds vir die eerste mense dat hulle “sekerlik” sal sterwe as hulle sy gebod oortree. As gevolg van hulle sonde – en natuurlik ons eie – is daar dus nou dood in die wêreld: verval, sterflikheid, fisieke dood. Daar is ook geestelike doodsheid – ‘n  “doodsbestaan”, afgesny van God – en uiteindelik die ewige dood. As Christus dan die straf van die sonde op Hom wou neem, moes Hy sterf. Dis waartoe sonde lei! Nou is die straf van die dood egter gelig: eerstens die ewige dood, maar uiteindelik ook die fisieke dood. Nou breek die lewe deur! Eerstens die geestelike lewe, maar uiteindelik ook die ewige lewe, waar daar geen dood of lyding of pyn of verval meer sal wees nie. Net lewe, lewe – oorvloedige lewe!

Dankie, Here Jesus, dat U vir mý sonde gesterf het. Dankie dat die goddelike, oorvloedige lewe – die ewige lewe – reeds in my lewe deurgebreek het! Amen.

Neem die lewe wat Sy dood bring!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –