Forum 2.0

3877 Die kruis as altaar

Ons nuwe boek, HOU VAS AAN DIE HOOP, is 'n wonderlike kersgeskenk. Dit bevat ons gewilde reeks oordenkings uit die Psalms, pragtig gedruk en uitgegee deur CUM-boeke. Beskikbaar by alle CUM boekwinkels of ook aanlyn.

Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Heb 9:12 NAV

In die Ou Testament het God sy volk toegelaat om diere te offer as versoening vir mense se sonde. In die antieke kultuur was dit ‘n verstaanbare teken van berou en ‘n manier om vir sonde te vergoed. Vir die Here het die offers egter nie soseer oor die bloed van diere gegaan nie, maar oor die feit dat dit vorentoe, kruis toe gewys het. Slegs as simbole van die Groot Offer het dit enige krag gehad. Daarna het die hele offerstelsel verval. Eintlik is daar net Een Offer wat by God tel, naamlik dat Christus sy  eie lewe vir mense se lewens kom ruil het. Ja, die kruis was die bloedigste altaar vir die volmaakste offer ooit, wat alle sonde volkome en finaal versoen het, maar ook die kruis het oor meer as die vloei van bloed gegaan. Ook die kruis was ‘n simbool: van liefde en genade, van vergiffenis en nuwe lewe. Dís waaroor dit vir die Here gaan!

Dankie, Here Jesus, dat die kruis die grootste liefde ooit bewys het. Dankie dat ek ook ingesluit was toe u lewe geoffer is vir die mens se sonde. As gevolg van die kruis is ek vry! Amen.

Aanvaar dat die offer vir jou was!

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –